Ordinær generalforsamling

Værker til udlodning: https://www.dropbox.com/sh/q588wrwdtro4wyv/AACRDhpCmNESsoAjIMIsXD25a?dl=0

Alle værker til udlodning er udstillet i Glasburet helt frem til dagen for afholdelse af generalforsamlingen.

Lokale: Auditorium 83 i bygning 116.

Tilmeldinger sendes senest 10. april til kunstforeningen@adm.dtu.dk

Dagsorden

 1. Formand Markus Wied byder velkommen
 2. Valg af dirigent. Forslag: Morten Als Pedersen
 3. Valg af referent: Forslag: Mette Fjeldhagen
 4. Formandens beretning
  1. Året
  2. Ruten
  3. Kataloget
  4. Navnekonkurrencen
 5. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Marian H. Jensen
 6. Forslag fra bestyrelsen
  1. Opdatere §2 til "Som medlemmer kan optages alle personer med tilknytning til DTU (ansatte, studerende og tidligere ansatte), såvel som institutter på DTU (instituttet udpeger kunstansvarlig medarbejder). Eksterne medlemmer skal godkendes af bestyrelsen. Hvis der er tvivl om et medlemskabs berettigelse, tager bestyrelsen stilling hertil. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst én måneds varsel til kalenderårets udgang."
  2. Som alternativ til Forslag a foreslås det at opdatere §2 til "Som medlemmer kan optages alle personer med tilknytning til DTU (ansatte, studerende og tidligere ansatte). Eksterne medlemmer skal godkendes af bestyrelsen. Hvis der er tvivl om et medlemskabs berettigelse, tager bestyrelsen stilling hertil. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst én måneds varsel til kalenderårets udgang.", samt opdatere §3 til "Størrelsen af kontingenter fastsættes af generalforsamlingen for ét år ad gangen efter forslag fra bestyrelsen."
  3. Der udsendes ikke længere fysisk post til medlemmerne. Vil man modtage meddelelser fra foreningen, bedes man oplyse foreningen om e-mail-adressen, meddelelser ønskes sendt til.
 7. Andre forslag
 8. Valg af bestyrelse jf. §5
 • Nuværende bestyrelse: Sarah Weber, Maria Laub-Ekgreen, Lisbet Sand, Poul Hjorth, Mariann Jensen, Markus Wied
 • Meddelt at ville opstille til bestyrelse: Ole Petersen, Sarah Weber, Maria Laub-Ekgreen, Mette Fjeldhagen, Mariann Jensen, Markus Wied
 1. Valg af 2 revisorer
 2. Eventuelt
  • Ide til nyt udlodningssystem

Hertil følger Kunstforeningens ordinære udlodning af kunst.

Tidspunkt

tir 18 apr 17
17:00 - 19:00

Arrangør

Hvor

Auditorium 83 i Bygning 116

http://www.kunst.dtu.dk/Kalender/Arrangement?id=68e2da25-75e0-462c-8461-9d9d353429c7
22 AUGUST 2019