Medlemskab


Indmeldelse i DTU’s Kunstforening forgår ved at udfylde nedenstående indmeldelsesformular. Kontingentet for medlemskab i Kunstforeningen er 360 kr./år. Ved indmeldelse betales kun for den tilbageværende del af kalenderåret. For medlemmer, der får løn udbetalt gennem DTU's lønningskontor, er det muligt automatisk at betale kontingentet ved en årlig opkrævning i forbindelse med lønudbetalingen for januar måned. Hvis dette ønskes, skal fødselsdato oplyses. Medlemmer, der enten ikke modtager løn fra DTU, eller ikke ønsker at betale via lønnen, betaler ved bankoverførsel til kassereren, der forud for betalingsfristen udsender information herom.

 

Udmeldelse sker ved henvendelse til kunstforeningen@adm.dtu.dk med kopi til kassereren. Ved udmeldelse forbliver man medlem kalenderåret ud.


Indmeldelsesblanket

Indmeldelse i DTU's Kunstforening
*
*
*
*
*
*
http://www.kunst.dtu.dk/medlemskab
18 APRIL 2019